מומלץ, 2021

בחירת העורך

מסך קרטון גלי

 • חלל עשוי קרטון גלי
 • צבע אקרילי בצבעים לילך (למשל

   ממאראבו; חנות קרפט)
  • צבע אקרילי בצבע אפור אבן (למשל ממאראבו; חנות מלאכה)
  • מברשת וצבע
  • עיתונים ישנים

  1. כסו את סביבת העבודה בעיתונים ישנים.

  2. צבעו משטחים פנימיים עגולים וצוות העץ של המסך בצבעים לילך, אפשרו לייבוש. יש לחזור במידת הצורך.

  3. צבע את המסך הנותר באפור בעזרת גלגלת צבע כדי להשיג משטח אחיד. תן לזה להתייבש.

  4. הכנס את המוט לחורים הטרומיים של המסך בכדי לתת יציבות למסך.

Top