מומלץ, 2022

בחירת העורך

מבחן פסיכולוג ד"ר קרול ריטברגר טוענת שיש רק ארבעה אישים ...

איזה סוג אישיות אתה?

פסיכולוג בעל שם טוען שישנם רק ארבעה סוגים של אישים. המפתיע: אם אני מבצע את הבדיקה, אז זה ממש מתאים! ואיתך?

ד"ר קרול ריטברגר היא פסיכולוגית התנהגותית מכובדת בינלאומית וטוענת כי ישנם רק ארבעה טיפוסי אישיות.

האם אנחנו באמת כל כך קלים לסריגה? בהחלט הופתעתי כמה התיאור היה מתאים לי. איך זה איתך? בצע את הבדיקה:

Top